in

Paolo wil niet langer bij Nederland horen, maar wil wel in huurwoning blijven (met korting)

Een bewoner die niet langer onderdeel wil uitmaken van de Nederlandse maatschappij heeft bij de rechter het deksel op de neus gekregen. Paolo P. uit Utrecht moet duizenden euro’s aan huurachterstand betalen en moest binnen veertien dagen vertrekken uit zijn huurwoning, blijkt uit een deze week gepubliceerd vonnis.

De man, een zelfverklaard soeverein, verklaarde op zitting dat niemand bevoegd is om over hem, als ‘levende man’, te beslissen. Behalve de rechter dus. Daags na de uitspraak, rond de feestdagen, werd P. opgepakt wegens bedreiging en dwang. Zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd.

Wat zijn soevereinen?
Soevereinen of autonomen, zoals Paolo P. uit Utrecht, vinden dat zij geen belasting, huur en andere aanslagen hoeven te betalen omdat zij geen ‘contract’ met de Nederlandse staat hebben. De groep bestaat uit minstens tienduizend burgers. Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) maken de autonomen deel uit van een bredere beweging, die zich schuldig maakt aan ‘anti-institutioneel extremisme’. Zij hebben het wereldbeeld dat een ‘kwaadaardige elite’ aan de macht is die burgers wil onderdrukken.

Tegelijkertijd denken ze wel van allerlei rechten gebruik te mogen maken, zoals het recht op wonen. Woningcorporatie Portaal, met woningen in onder meer Arnhem, Leiden en Utrecht, heeft het al bijna een jaar aan de stok met Paolo P., een man die van de ene op de andere dag heeft besloten om geen huur meer te betalen. Dat houdt hij maandenlang vol. Vanaf mei 2023 maakt P. nog slechts tien procent van de totale huur over, een bedrag van zo’n 60 euro per maand.

Portaal stuurt meerdere brieven en uiteindelijk ook de deurwaarder op hem af om hem uit zijn huis te zetten, maar de man geeft niet thuis. Het komt uiteindelijk tot een rechtszaak.

Lees ook
Vrouw brengt eigen zoon om het leven door hem in kast op te sluiten, slaat daarna de hand aan zichzelf

‘Nederland is een bedrijf’
P. stelt dat niemand bevoegd is om over hem, als ‘levende man’ te beslissen. Hij zegt dat de regels in Nederland niet geldig zijn en dat de overheid geen enkele macht heeft. Nederland zou een bedrijf zijn dat geen wetten kan maken, maar slechts bedrijfsregels. Met hem als levende man kan bovendien niet onderhandeld worden. Portaal is volgens P. een stichting die geen winstoogmerk heeft, maar die wel winst maakt op zijn woning. Hij vindt dat hij jarenlang veel te veel aan Portaal heeft betaald, de huurovereenkomst is daarom in zijn ogen niet langer geldig.

De man, duidelijk door desinformatie op het verkeerde been gezet, krijgt op zitting de deksel op de neus. Iedereen die in Nederland woont, leeft of verblijft moet zich houden aan de in Nederland geldende regels, stelt de rechter in een deze week gepubliceerd vonnis. Hij wijst P. op de huurovereenkomst die hij in 2009 heeft gesloten. In die overeenkomst is de man akkoord gegaan om een bedrag van 600 euro per maand te betalen. Dat Portaal een stichting is, maakt dit niet anders. Een stichting mag wel degelijk geld verdienen en winst maken, zolang de winst maar wordt ingezet om het doel van de stichting te verwezenlijken. Dat is bij Portaal het geval, oordeelt de rechter.

‘Dit is geen vrijbrief’
Bovendien, als de man niet langer gebonden wil zijn aan het contract, had hij deze kunnen opzeggen en de woning kunnen laten ontruimen. Dat heeft P. niet gedaan. Door niet meer huur te betalen is de man zijn verplichtingen niet nagekomen. Dat is hij nog steeds niet van plan, laat hij op zitting weten. Maar daar komt hij niet mee weg. De rechter veroordeelt hem tot het betalen van 3300 euro aan huurachterstand. Daarnaast moet hij zijn woning binnen veertien dagen verlaten.

Lees ook
Man verkeert drie dagen in 'harde toestand' na nemen ‘stierenviagra’

De man wijst in een laatste wanhoopspoging nog op een artikel in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder recht heeft op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen (…) huisvesting (….)’. Een belangrijk mensenrecht, erkent de rechter, maar ‘geen vrijbrief om ergens te wonen zonder de overeengekomen tegenprestatie te leveren’.

Arrestaties
Enkele dagen na het vonnis werd Paolo P. samen met zijn compagnon Roeland M. en Paolo P. door de politie aangehouden. ,,We zijn een onderzoek gestart nadat we informatie kregen dat de twee mannen een deurwaarder hadden bedreigd. Een van de verdachten is ook aangehouden voor opruiing omdat hij op sociale media bedreigende en opruiende berichten zou hebben geplaatst die opriepen tot geweld”, zo meldde de politie in Utrecht. Bij een huiszoeking werd ‘een mogelijk vuurwapen in beslag genomen’.

Roeland M. is beheerder van een Telegramgroep waarin theorieën worden gedeeld waarom de Nederlandse staat ‘geen mandaat’ zou hebben. Daarnaast treedt hij al een tijd op als adviseur van (beginnende) autonomen die in de problemen raken omdat ze hun rekeningen niet betalen. Begin november probeerde hij nog vanuit de deuropening van een huis in Nijmegen te voorkomen dat de bewoner door een deurwaarder en de politie uit zijn huis werd gezet. Die bewoner had een huurschuld opgebouwd. Roeland M. stelde dat ‘het uitzettingsbevel vals was’. ,,De rechterlijke macht is onbevoegd, alle agenten zijn onbevoegd.”

Beide mannen zitten nog vast. Ze hebben de jaarwisseling in de cel doorgebracht. De bedreiging van de deurwaarder vond plaats in juni 2023 in Amsterdam. ,,Verder betreft het een lopend onderzoek en doen we daar geen inhoudelijke mededelingen over. Als het onderzoek is afgerond kunnen we meer vertellen”, aldus het OM.

82% van onze volgers weten niet wat dit is! Jij wel?

Oma (86) gedraagt zich vreemd: Zussen plaatsen verborgen camera in slaapkamer en schrikken